Activity

  • bun1oil posted an update 1 month, 2 weeks ago

    למנועים מודרניים יש תוכנית מחשב מורכבת למדי ביחידות בקרה אלקטרוניות שבעזרתה מנוצל הפוטנציאל המובנה של המנוע. שינוי פרמטרים בתוכנה יעילים ביותר במנועי טורבו בנזין ודיזל שלעתים קרובות משתמשים רק 50-60% של הפוטנציאל. על ידי שינוי תוכנת ניהול המנוע ניתן להשיג עלייה משמעותית בכוח של המכונית מבלי להקטין את אורך חיי המנוע ואמינותו. יצרניות רכב עצמן נוקטות בשיטה זו לעתים קרובות במכוניות שונות עם אותו מנוע, אבל עם תוכנית שליטה שונה ומציעות מכונית חזקה יותר במחיר כבר הרבה יותר יקר! אופטימיזציה של תוכנת ניהול מנוע היא הדרך היעילה ביותר כדי להגדיל את הכוח ואת מומנט של המכוניתשיפורים לרכב