compens

  • compens posted an update 1 year, 5 months ago

    Podobnie jak na tej stronie www , jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczyciel nie odpowiada za wartość historyczną, pamiątkową, papiery wartościowe. Czyli jeśli klient ubezpiecza wyjazd turystyczny, siebie i rodzinę od kosztów leczenia za granicą, to pośrednik go zapyta, czy np. nie jest potrzebna opcja rozszerzona choroby przewlekłe…[Read more]

  • compens posted an update 1 year, 5 months ago

    Z odpowiednim ubezpieczeniem można odtworzyć utracony majątek.Oferta jest na tej stronie Ślusarza, jeżeli zatnie się zamek w drzwiach wejściowych. To składka roczna, która może zostać rozłożona na raty. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zakres (jakie ryzyko jest nimi objęte) oraz definicje przedmiotu ubezpieczenia.

  • compens became a registered member 1 year, 5 months ago