Activity

  • compens posted an update 1 year, 8 months ago

    Podobnie jak na tej stronie www , jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczyciel nie odpowiada za wartość historyczną, pamiątkową, papiery wartościowe. Czyli jeśli klient ubezpiecza wyjazd turystyczny, siebie i rodzinę od kosztów leczenia za granicą, to pośrednik go zapyta, czy np. nie jest potrzebna opcja rozszerzona choroby przewlekłe, czy nie będzie uprawiał sportów ekstremalnych itd.